← etxea


Atelierrak/Ateliers


> Bustin Lan Kurtsoak / Cours de Poterie

URRUTY Kattina

> Norberarekin Hitzordua / Rendez-vous avec soi-même

ANDUETZA Agurtzane

en français, basque ou espagnol

- Hitzordua eskatuta. Ordu eta erdi 50€, materiala barne.
Sormenaren eta adierazpen artistikoaren bidez arazoei irtenbideak bilatzen laguntzeko.
Fr - Sur rendez-vous. Une heure et demie 50€ matériel compris.
Pour aider à la recherche de solutions aux problèmes, par la créativité et l'expression artistique.

✍ bitartez@gmail.com


>Udako Atelierrak / Ateliers d'été

ARAGUAS Arnaud / Araguas Yanaïta / ANDUETZA Agurtzane / BELLANGER Antoine